Qualifizierungsangebote für Personen mit ausländischen AbschlüssenTraining services for persons with foreign qualificationsПроекты по признанию квалификации для лиц, имеющих иностранные дипломыOferty w zakresie uzupełniania kwalifikacji zawodowych dla osób z wykształceniem uzyskanym za granicąتقديم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الشهادات الأجنبيةQualifizierungsangebote für Personen mit ausländischen AbschlüssenQualifizierungsangebote für Personen mit ausländischen AbschlüssenQualifizierungsangebote für Personen mit ausländischen Abschlüssen
Startseite   >   Oferty w zakresie uzupełniania kwalifikacji zawodowych dla osób z wykształceniem uzyskanym za granicą 

Oferty w zakresie uzupełniania kwalifikacji zawodowych dla osób z wykształceniem uzyskanym za granicą

Tutaj można znaleźć oferty w zakresie uzupełniania kwalifikacji zawodowych oferowane przez sieć IQ Brandenburgia, z których mogą skorzystać osoby z wykształceniem uzyskanym za granicą i do uznania tytułu zawodowego w Niemczech wymagane jest dokształcanie, uzupełnienie kwalifikacji lub kurs językowy z naciskiem na zastosowanie w zawodzie.

Ale również np. inżynierowie mogą skorzystać ze szkoleń pomostowych w celu poprawy swoich szans na rynku pracy.

Wszystkie realizowane działania i oferty sieci IQ są bezpłatne.

Centrum doskonalenia zawodowego w kontekście uznania kwalifikacji

Czy kształciłeś/-aś się za granicą w zawodzie pielęgniarza/pielęgniarki, położnika/położnej, laboranta/laborantki medycznej, lekarza, stomatologa, farmaceuty/farmaceutki lub wychowawcy lub w innym regulowanym zawodzie a Twój dyplom nie został w pełni uznany? Dzięki odpowiednim szkoleniom dostosowawczym IQ można wyrównać różnice. Celem jest pełna nostryfikacja dyplomu, co pozwoli na podjęcie pracy w Niemczech w swoim zawodzie.

Więcej informacji na stronie internetowej podprojektu.

Projekt wspierany ze środków EFS w ramach ustawy o uznaniu kwalifikacji zawodowych

Przygotowanie do egzaminu kompetencji zawodowych dla fizjoterapeutów

Czy kształciłeś/-aś się za granicą w zawodzie fizjoterapeuty?
Dyplom nie został w Niemczech w pełni nostryfikowany?
Teraz możesz się u nas przygotować do egzaminu kwalifikacji zawodowych i uzyskać pełne uznanie kwalifikacji.

Więcej informacji na stronie podprojektu.

Projekt wspierany ze środków EFS w ramach ustawy o uznaniu kwalifikacji zawodowych

Szkolenia pomostowe dla osób z wyższym wykształceniem: Inżynieria

Posiadają Państwo wykształcenie akademickie uzyskane za granicą, szczególnie w dziedzinie inżynierii, ale obecnie nie mają Państwo zatrudnienia lub nie pracują w swoim zawodzie?

W takim razie szkolenia pomostowe oferowane w systemie dualnym i modularnym przez uczelnię techniczną Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg są dla Państwa bardzo dobrym rozwiązaniem. Odświeżymy Państwa wiadomości w zakresie nauk inżynieryjnych i poprawimy Państwa szanse na rynku pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej podprojektu.

Szkolenia pomostowe dla osób z wyższym wykształceniem: Ekonomika przedsiębiorstw

Mają Państwo zagraniczne wykształcenie akademickie w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw, jednak obecnie nie są Państwo czynni zawodowo lub nie pracują w swoim zawodzie? Jeśli tak, to oferta pomostowego podnoszenia kwalifikacji na Uniwersytecie Poczdamskim jest skierowana do Państwa. Pomożemy Państwu odświeżyć wiedzę z różnych obszarów ekonomiki przedsiębiorstw, ponadto uzyskają Państwo możliwość nabycia umiejętności miękkich oraz poprawy znajomości języka niemieckiego. Pozwoli to zwiększyć Państwa szanse na rynku pracy.

Więcej informacji na stronie podprojektu.


Nie są Państwo pewni, czy posiadane wykształcenie wchodzi w zakres zawodów, dla których sieć IQ Brandenburgia oferuje działania programowe?

Zapraszamy do skorzystania z naszych darmowych porad i konsultacji w zakresie uznania oraz uzupełnienia kwalifikacji i odwiedzenia jednej z sześciu poradni.

Zapraszamy do umówienia się na spotkanie w celu zasięgnięcia porady, jak najlepiej postąpić w Państwa konkretnej sytuacji. Poradnie udzielają również informacji o innych ofertach w Brandenburgii.

Przejdź do adresów poradni w zakresie uznawania i uzupełniania kwalifikacji

In Kooperation mit: 
Logo Bundesministerium für Bildung und ForschungLogo Bundesagentur für Arbeit