Doradztwo i doskonalenie zawodowe dla urzędów pracy, centrów szkoleniowych OSZ i administracji lokalnej

Pomagamy agencjom pracy, urzędom zatrudnienia, centrom szkoleniowym OSZ i publicznym instytucjom wspierającym w Brandenburgii w wykonywaniu ich zadań, polegających na pośredniczeniu w zdobywaniu pracy i doradzaniu osobom ze środowisk migracyjnych.

Oferta:

1. Doradztwo oraz omówienie konkretnych problemów i sytuacji w codziennej pracy dla danego przypadku

2. Doskonalenie zawodowe w tematach:

  • Interkulturalne kompetencje i uznanie zróżnicowania kulturowego (podstawy)
  • Uchodźstwo i migracja (tło i aktualny stan)
  • Dostęp do rynku pracy i świadczeń socjalnych (podstawy prawne)
  • Przeszkody dla ludzi ze środowisk migracyjnych na rynku pracy, instrumenty wsparcia i środki rekompensujące nierówności
  • Komunikacja i konflikt
  • Uprzedzenia a różnica sił
  • Przystępny język
  • Cechy jakościowe doradztwa wyczulonego na problemy migrantów
  • Podstawy sensybilizacji interkulturowej ze szczególnym uwzględnieniem azylu i uchodźstwa

3. Animacja grup pracowniczych

4. Wprowadzenie listy kontrolnej „Agencja pracy otwarta na interkulturowość” / „Urząd pracy otwarty na interkulturowość”

5. Inne formy usprawniania instytucjonalnego procesu zmian w rozumieniu „Otwarcia międzykulturowego” (analiza sytuacji, definicja celu, wdrożenie środków i ocena)

Zagadnienia merytoryczne i ramy czasowe wydarzenia uzgadniamy z zainteresowanymi instytucjami.
Podprojekt współpracuje z poszczególnymi pracownikami, zespołami i/lub kadrą kierowniczą Państwa instytucji.
Oferty w ramach sieci IQ Brandenburgia są dla Państwa bezpłatne.

Chętnie przyjdziemy na niezobowiązującą rozmowę wstępną. Prosimy o kontakt z nami

Zróżnicowanie w Brandenburgii?

Zróżnicowanie to ważny temat dla administracji – nie tylko ze względu na prawo do swobodnego przemieszczania się obywateli krajów UE, uchodźstwo czy migrację siły fachowej.

To także różne doświadczenia klientów i pracowników ze względu na wykształcenie, pochodzenie społeczne, kulturalne czy regionalne, płeć, środowisko migrantów, wiek, religię, orientację seksualną czy też uwarunkowania psychiczne i fizyczne.

Wszystkie te aspekty brane są pod uwagę w ofertach podprojektu poświęconego „Różnorodności” i „Międzykulturowości”.

 

Kontakt:

Interkulturelle Öffnung der Regelinstitutionen

Sheyma Arfawi (Projektleiterin)
Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie - RAA Brandenburg
Zum Jagenstein 1
14478 Potsdam
Telefon: (0331) 747 80 21
Mobil: 0151 206 879 75
E-Mail: s.arfawi(at)raa-brandenburg(dot)de

Webseite des Teilprojektes

Kontakt:

Otwartość międzykulturowa i instytucje regulacyjne (Interkulturelle Öffnung der Regelinstitutionen)

Patricia Redzewsky (Projektleiterin)
Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie - RAA Brandenburg
Zum Jagenstein 1
14478 Potsdam
Telefon: (0331) 747 80 14
E-Mail: p.redzewsky(at)raa-brandenburg(dot)de  

Abonnieren Sie unseren Newsletter

In Kooperation mit: 
Logo Bundesministerium für Bildung und ForschungLogo Bundesagentur für Arbeit