Doskonalenie zawodowe dla zatrudnionych w sektorze opieki społecznej dla migrantów

Podprojekt skierowany jest do pracowników i pedagogów socjalnych oraz wszystkich osób – również pracujących społecznie – którzy towarzyszą uchodźcom w ośrodkach przyjmujących migrantów i zdecentralizowanych ośrodkach zakwaterowania.

Chcemy przekazać istotne informacje na temat integracji uchodźców na rynku pracy, aby można było dobrze przeprowadzić wstępne doradztwo i prawidłowo ich pokierować. Należy również wzmocnić Państwa kompetencje społeczne i interkulturowe oraz umożliwić wymianę doświadczeń uczestników szkolenia.

 

Oferta:

W ramach projektu oferowane są dwu- lub trzydniowe kursy doskonalenia zawodowego dla osób zatrudnionych w sektorze opieki społecznej dla migrantów oraz wolontariuszy. Będą one obejmować następujące zagadnienia i treści:

A: Informacje o rynku pracy

 • Ramowe warunki prawne
 • Typowe i nietypowe stosunki pracy
 • Struktura rynku pracy
 • Uznawanie dyplomów
 • Działania umożliwiające podnoszenie kwalifikacji i określanie kompetencji
 • Możliwe formy wsparcia i najważniejsze podmioty rynku pracy

B: Sensybilizacja interkulturowa

 • Ucieczka i migracja – przyczyny, geneza i wyzwania
 • Kompetencje interkulturowe, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
 • Rola kultury
 • Uwrażliwienie na tradycje kulturowe
 • Przystępny język i umiejętność interpretacji interkulturowych

C: Refleksje i networking

 • Ewaluacja zdobytej wiedzy i kompetencji
 • Przykłady najlepszych praktyk
 • Wymiana doświadczeń

Kontakt:

Kursy doskonalenia zawodowego na rynku pracy dla propagatorów (Fortbildungen zum Arbeitsmarkt für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren)

Sabine Hülse (Projektleiterin)
Tel.: 0335 5569 322
E-Mail: sabine.huelse(at)bbw-ostbrandenburg(dot)de

Vitalina Buran
E-Mail: vitalina.buran(at)bbw-ostbrandenburg(dot)de

bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Fax: +49 335 5569 403

Abonnieren Sie unseren Newsletter

In Kooperation mit: 
Logo Bundesministerium für Bildung und ForschungLogo Bundesagentur für Arbeit