Połączenie oferty

Sieć IQ Brandenburgia ma na celu takie lokalne połączenie działań i ofert realizowanych w ramach integracji imigrantów na rynku pracy, aby region został w pełni objęty wsparciem i asystą w tym zakresie.

Tutaj zebrane są regionalne działania i oferty wraz z osobami kontaktowymi, które udzielą informacji w zakresie integracji i języka niemieckiego dla osób ze środowisk imigrantów w Brandenburgii.

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge administriert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur für Arbeit.