Doradztwo w zakresie uznania moich kwalifikacji

Potrzebują Państwo uznania zagranicznego dyplomu kwalifikacji zawodowych?

Ośrodki doradztwa w Brandenburgii

W razie potrzeby proszę skontaktować się z ośrodkiem doradztwa i umówić na wizytę. W tym celu proszę skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej doradztwa w zakresie uznania oraz podnoszenia kwalifikacji IHK-Projektgesellschaft mbH.
Brak stałych godzin otwarcia.


Cottbus

Beratungssprache: Deutsch
Beratung in weiteren Sprachen mit Dolmetscher-Service möglich.

Dagmar Wolf
IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Adresse:
Querstraße 48
03044 Cottbus

Mobil: 0151 25072223
E-Mail: wolf(at)ihk-projekt(dot)de

Bitte nutzen Sie das Kontaktformular auf der Website der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung der IHK-Projektgesellschaft mbH.

Eberswalde

Beratungssprache: Deutsch
Beratung in weiteren Sprachen mit Dolmetscher-Service möglich.

Sabine Dräger
IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Adresse:
Heegermühler Straße 64
16225 Eberswalde

Mobil: 0170 7645765
E-Mail: draeger(at)ihk-projekt(dot)de

Bitte nutzen Sie das Kontaktformular auf der Website der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung der IHK-Projektgesellschaft mbH.

 

Frankfurt (Oder)

Beratungssprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, Ukrainisch
Beratung in weiteren Sprachen mit Dolmetscher-Service möglich.

Alex Schenk
IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Adresse:
Görlitzer Str. 17
15232 Frankfurt (Oder)

Telefon: 03356 0696136
Mobil: 0171 8652 828
E-Mail: schenk(at)ihk-projekt(dot)de

Bitte nutzen Sie das Kontaktformular auf der Website der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung der IHK-Projektgesellschaft mbH.

Neuruppin

Beratungssprachen: Deutsch, Englisch
Beratung in weiteren Sprachen mit Dolmetscher-Service möglich.

Stefanie Wagner
IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Adresse:
Karl-Marx-Straße 98/99
16816 Neuruppin

Mobil: 0175 9007682
E-Mail: wagner(at)ihk-projekt(dot)de

Bitte nutzen Sie das Kontaktformular auf der Website der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung der IHK-Projektgesellschaft mbH.

Oranienburg

Beratungssprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch
Beratung in weiteren Sprachen mit Dolmetscher-Service möglich.

Chiara Tovaglieri
IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Adresse:
Albert-Buchmann-Straße 17
16515 Oranienburg

Mobil: 0151 5533 8024
E-Mail: tovaglieri(at)ihk-projekt(dot)de

Bitte nutzen Sie das Kontaktformular auf der Website der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung der IHK-Projektgesellschaft mbH.

Potsdam

Beratungssprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch
weitere Sprachen mit Dolmetscher-Service möglich

Paulina Winiarczyk
IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Adresse:
Wetzlarer Str. 30
(Büroeinheit 6)
14482 Potsdam

Mobil: 0151 1180 3323
E-Mail: winiarczyk(at)ihk-projekt(dot)de

Bitte nutzen Sie das Kontaktformular auf der Website der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung der IHK-Projektgesellschaft mbH.

Wildau

Beratungssprachen: Deutsch, Englisch, Georgisch, Belarussisch, Russisch, Ukrainisch
Beratung in weiteren Sprachen mit Dolmetscher-Service möglich.

Hanna Strache-Zakharyia
IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Adresse:
Schwartzkopffstraße 2
15745 Wildau

Telefon: 03375 52816 30
Mobil: 0151 4090 9661
E-Mail: strache(at)ihk-projekt(dot)de

Kate Weller
IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Beratungssprachen: Deutsch, Englisch, Georgisch, Belarussisch, Russisch, Ukrainisch

Adresse:
Schwartzkopffstraße 2
15745 Wildau

Mobil: 0160 9608 7676
E-Mail: weller(at)ihk-projekt(dot)de

Bitte nutzen Sie das Kontaktformular auf der Website der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung der IHK-Projektgesellschaft mbH.

Informacje dotyczące uznania kwalifikacji

Aby pracować w Niemczech, w przypadku niektórych zawodów (nie wszystkich!) wymagane jest uznanie dyplomu uzyskanego za granicą.
Na początku należy ustalić zawód referencyjny: jaki zawód można wykonywać w Niemczech na podstawie uzyskanego za granicą dyplomu?

Następnie sprawdzana jest równoważność wykształcenia odnośnie do treści programowych dla danego zawodu w Niemczech.
Istotne różnice można wyrównać poprzez doświadczenie zawodowe.

Postępowanie uznaniowe, w zależności od zawodu, należy do kompetencji odpowiednich urzędów, w których składa się wniosek o uznanie kwalifikacji. Urzędy te ustalają również opłaty za postępowanie uznaniowe.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jaki urząd prowadzi postępowanie uznaniowe dla Państwa zawodu i czy takie uznanie jest w ogóle wymagane, prosimy o kontakt z naszymi punktami doradztwa.

Jakie dokumenty są potrzebne do postępowania uznaniowego?

Najczęściej wymagane są następujące dokumenty:

 • Nieformalny wniosek
 • CV w układzie tabelarycznym w języku niemieckim wraz z dokumentami poświadczającymi istotne doświadczenie zawodowe, wykonywaną pracę i kursy doskonalenia zawodowego
 • Świadectwo ukończenia szkoły z wyszczególnionymi ocenami i przedmiotami
 • Świadectwa pracy (jeśli istnieją)
 • Dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty)

Wskazówka: w zależności od postępowania uznaniowego mogą być potrzebne różne dokumenty.

Zalecamy osobistą rozmowę w Punkcie doradztwa w zakresie uznania kwalifikacji zawodowych w sieci IQ Brandenburgia.


Pytania i odpowiedzi dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych - FAQ

Dlaczego uznanie kwalifikacji zawodowych jest tak ważne?

Uznanie zagranicznych kwalifikacji może pomóc osobom z zagranicznymi kwalifikacjami w uzyskaniu lepszych możliwości w systemie edukacji i na rynku pracy w Niemczech.W ramach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych odbywa się weryfikacja treści, formy i czasu trwania zagranicznego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Aby pracować w zawodzie regulowanym w Niemczech, należy uzyskać formalne uznanie kwalifikacji. Aby pracować w zawodzie nieregulowanym uznanie kwalifikacji nie jest konieczne, ale dzięki uznaniu kwalifikacji pracodawcy w Niemczech mogą lepiej ocenić kompetencje zawodowe. Uznanie kwalifikacji zawodowych może zatem zwiększyć szanse na rynku pracy również w przypadku zawodu nieregulowanego.

W przypadku obywateli państw trzecich, którzy nadal mieszkają za granicą, uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych lub porównywalność dyplomu szkoły wyższej jest zazwyczaj warunkiem wstępnym wydania wizy.

Jaki przebieg ma procedura uznania kwalifikacji zawodowych?

Należy zwrócić się osobiście do poradni IQ.

Do złożenia we właściwym biurze wniosku o uznanie kalifikacji zawodowych niezbędne są z reguły następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport)
 • uwierzytelnione kopie oryginałów świadectw
 • uwierzytelnione kopie przetłumaczonych świadectw
 • życiorys w formie tabelarycznej w języku niemieckim, łącznie z dokumentami potwierdzającymi istotne doświadczenie zawodowe, wykonywane obowiązki i doskonalenie zawodowe
 • wypełniony formularz wniosku właściwego biura
 • oświadczenie, czy dana osoba składała wniosek już wcześniej (również w innym kraju związkowym)
 • w przypadku zawodów regulowanych: zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu w kraju pochodzenia

Wskazówka: wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od urzędu uznającego kwalifikacje lub postępowania (np. BVFG, BQFG lub ustawa o zawodach regulowanych).

Po złożeniu wniosku właściwy urząd potwierdza wpłynięcie wniosku najpóźniej w ciągu miesiąca i ewentualnie informuje, jakie dokumenty należy jeszcze uzupełnić. Jeżeli wszystkie dokumenty są kompletne, postępowanie mające na celu uznanie kwalifikacji zawodowych trwa maksymalnie trzy miesiące.

Jeżeli z ważnych powodów złożenie wymaganych potwierdzeń nie będzie możliwe w ogóle lub będzie możliwe jedynie częściowo, właściwy urząd przeprowadza ocenę równoważności dla zawodów nieregulowanych w oparciu o inne procedury, jak na przykład sprawdzian praktyczny pracy, rozmowa specjalistyczna, egzamin praktyczny i teoretyczny lub weryfikacja przez biegłego.

Jakie mogą być wyniki postępowania mającego na celu uznanie kwalifikacji zawodowych?

Ocena równoważności może się zakończyć następującymi wynikami:

 1. Brak istotnych różnic

   Urząd zaświadcza pełną równoważność (wydaje decyzję o równoważności). Następuje prawne zrównoważenie z osobami posiadającymi adekwatne niemieckie wykształcenie zawodowe.

 2. Istotne różnice

    W tym przypadku doświadczenie zawodowe lub szkolenia uzupełniające nie mogą zrekompensować stwierdzonych różnic.
    W przypadku zawodów nieregulowanych wydawana jest decyzja o równoważności częściowej, w której opisane są posiadane kwalifikacje i różnice w stosunku do wykształcenia niemieckiego. Decyzja zwiększa przejrzystość posiadanych kwalifikacji na ryku pracy i umożliwia zdobycie ukierunkowanych kwalifikacji na kursach dokształcających.
    W przypadku zawodów regulowanych wydawane jest warunkowe dopuszczenie do wykonywania zawodu, tzn. do wykonywania danego zawodu konieczny jest udział w szkoleniach wyrównawczych (w zależności od przepisów regulujących dostęp do wykonywania zawodu: egzamin kwalifikacyjny, weryfikacja wiedzy lub kurs adaptacyjny).

3. Brak równoważności

 Wniosek o uznanie kwalifikacji może zostać odrzucony, jeżeli brak jest równoważności między wykształceniem zagranicznym a niemieckim.
Aby móc pracować w danym zawodzie, w przypadku zawodów nieregulowanych możliwy jest udział w kursach dokształcających; w przypadku zawodów regulowanych taki udział jest wręcz obligatoryjny.

Jakie świadectwa mogą zostać uznane?

 • Nostryfikacja świadectw szkolnych

W przypadku nostryfikacji akademickiej chodzi o przyporządkowanie zagranicznych świadectw szkolnych do niemieckiego systemu kształcenia. Nostryfikacja jest na przykład niezbędna do rozpoczęcia studiów lub kształcenia zawodowego. W Brandenburgii jednostką upoważnioną do nostryfikacji jest Państwowy Urząd Administracji Szkolnej w Cottbus.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Jeśli dana osoba studiowała już za granicą i chciałaby kontynuować naukę w Niemczech, przedmioty mogą zostać uznane. Do uznania przedmiotów zaliczonych na studiach zagranicznych uprawnione są wyższe uczelnie.

 • Uznanie kwalifikacji zawodowych

W przypadku uznawania kwalifikacji zawodowych rozróżnia się zawody regulowane i nieregulowane. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych w obszarze nieregulowanym należy złożyć do odpowiednich izb (Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba Rzemieślnicza, Izba Rolnicza itd.). W przypadku zawodów regulowanych wniosek składa się do jednostki upoważnionej do wydania zgody na podjęcie pracy w danym zawodzie lub wykonywanie danego zawodu.

Regulowane oznacza, że do pracy w danym zawodzie potrzebne są określone kwalifikacje zawodowe. Do wykonywania danego zawodu regulowanego koniecznie wymagane jest uznanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Do zawodów regulowanych należą na przykład zawody w sektorze ochrony zdrowia, takie jak lekarz, czy w sektorze pedagogicznym, takie jak wychowawca.

Do zawodów nieregulowanych należy 350 zawodów i 180 dyplomów w ramach doskonalenia zawodowego uzyskanych w drodze kształcenia dualnego. Uznanie kwalifikacji nie jest tutaj wprawdzie wymagane, ale nadal może być przydatne, ponieważ zapewnia większą przejrzystość w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych. W przypadku obywateli państw trzecich, którzy nadal mieszkają za granicą, uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych lub porównywalność dyplomu szkoły wyższej jest zazwyczaj warunkiem wstępnym wydania wizy.

Dyplomy szkół wyższych w dziedzinach nieregulowanych, jak na przykład nauki ekonomiczne, biologia, językoznawstwo, informatyka itd., nie wymagają formalnego postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Osoby, które nadal mieszkają za granicą i posiadają taki dyplom szkoły wyższej, muszą w celu uzyskania uprawnienia do pobytu udowodnić, że ich zagraniczne dyplomy szkół wyższych są uznawane za porównywalne w Niemczech. Informacji na ten temat dostarcza baza danych anabin Centralnego Urzędu ds. Szkolnictwa Zagranicznego (ZAB) https://anabin.kmk.org/anabin.html.

W celu ułatwienia pracodawcy klasyfikacji zagranicznego świadectwa można złożyć wniosek do Centralnego Urzędu ds. Szkolnictwa Zagranicznego (ZAB) o tak zwaną „ewaluację świadectwa”. W tym przypadku nie chodzi o formalną nostryfikację, lecz o klasyfikację porównawczą. Ewaluacja świadectwa wykonana przez ZAB opisuje posiadane zagraniczne kwalifikacje akademickie i poświadcza ich przydatność zawodową i akademicką.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Najważniejsze podstawy prawne

Ustawa modyfikująca zasady stwierdzania i uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych za granicą (federalna ustawa o uznawaniu kwalifikacji): http://www.gesetze-im-internet.de/bqfg/

Obowiązująca na terenie Brandenburgii ustawa o opiniowaniu równoważności kwalifikacji zawodowych nabytych za granicą (brandenburska ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych - BbgBQFG): http://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgbqfg

Dyrektywa UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0036-20160524&qid=1500457851156&from=en

Gdzie można uzyskać poradę i pomoc w zakresie uznania kwalifikacji zawodowych?

Indywidualną pomoc doradczą oferują poradnie ds. uznawania kwalifikacji zawodowych zrzeszone w Sieci IQ Brandenburgia.

Gdzie należy złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych?

Nie ma jednego, centralnego urzędu upoważnionego do uznawania kwalifikacji we wszystkich zawodach!
Uznawanie kwalifikacji odnoszących się do zawodów dualnego systemu kształcenia leży w gestii izb gospodarczych:

 • Zawody przemysłowo-techniczne i handlowe: Izba Przemysłowo-Handlowa FOSA w Norymberdze, urząd centralny dla całych Niemiec
 • Zawody rzemieślnicze: Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą, Cottbus, Poczdam

Zawody regulowane – w Brandenburgii do wydania zgody na podjęcie pracy w danym zawodzie lub wykonywanie danego zawodu upoważnione są urzędy krajowe:

 • Zawody w ochronie zdrowia (pielęgniarki/pielęgniarze, opiekunowie i opiekunki osób chorych i zdrowych, położne, fizjoterapeuci i inni): Krajowy urząd bezpieczeństwa pracy, ochrony konsumentów i ochrony zdrowia (LAVG)
 • Akademickie zawody lecznicze (lekarze, dentyści, aptekarze, psychoterapeuci): Krajowy urząd bezpieczeństwa pracy, ochrony konsumentów i ochrony zdrowia (LAVG)
 • Opiekunowie osób starszych: Brandenburski urząd pomocy społecznej i zaopatrzenia (LASV)
 • Nauczyciele: Ministerstwo oświaty, młodzieży i sportu (MBJS)
 • Inżynierowie: Brandenburska Izba Inżynierów (BBIK)
 • Wychowawcy: Państwowy Urząd Administracji Szkolnej w Cottbus
 • Pedagodzy społeczni i pracownicy socjalni: Brandenburski urząd pomocy społecznej i zaopatrzenia (LASV)

Jaki jest koszt postępowania mającego na celu uznanie kwalifikacji?

Postępowania mające na celu uznanie kwalifikacji zawodowych są odpłatne. Wysokość opłat zależy od regulacji taryfowych danego urzędu oraz indywidualnego nakładu pracy związanego z przeprowadzeniem postępowania.

Aktualnie wysokość opłat kształtuje się – w zależności od rodzaju ukończonej szkoły i właściwego urzędu – na poziomie od 25 € do 1000 €. Izba Przemysłowo-Handlowa FOSA i izby rzemieślnicze pobierają – w zależności od zakresu postępowania – od 100 € do 600 €. W przypadku decyzji odmownej koszty wynoszą od 100 € do 200 €. Centralny Urząd ds. Szkolnictwa Zagranicznego (ZAB), który zajmuje się ewaluacją nieregulowanych zawodów akademickich, pobiera za indywidualną ocenę świadectwa opłatę w wysokości 200 €.

Należy się również liczyć z kosztami dodatkowymi za uwierzytelnienie, tłumaczenie lub sporządzenie kopii.

Jakie są możliwości dofinansowania procedury uznania kwalifikacji zawodowych?

Na początku wnioskodawca musi samodzielnie pokryć koszty związane z postępowaniem mającym na celu uznanie kwalifikacji zawodowych. Niemniej istnieje możliwość refundacji kosztów:

 • Dla petentów urzędów pracy i ośrodków pośrednictwa pracy – pod warunkiem udokumentowania, że uznanie kwalifikacji zawodowych służy integracji na rynku pracy. Bliższych informacji udzielają kompetentni w tym zakresie doradcy urzędów pracy i ośrodków pośrednictwa pracy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć między innymi pod adresem: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/finanzielle-foerderung.php
 • Osoby w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osoby pracujące na stanowiskach poniżej posiadanych kwalifikacji, mogą skorzystać z dotacji na uznanie kwalifikacji zawodowych. Wniosek o dofinansowanie można złożyć do centralnego ośrodka pomocy finansowej za pośrednictwem poradni zajmujących się uznawaniem kwalifikacji zawodowych i/lub weryfikacją postępowań mających na celu uznanie kwalifikacji zawodowych. Więcej informacji:https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/anerkennungszuschuss.php

Gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje lub skorzystać z doradztwa w zakresie postępowania mającego na celu uznanie kwalifikacji zawodowych?

Indywidualną pomoc doradczą oferują poradnie ds. uznawania kwalifikacji zawodowych zrzeszone w Sieci IQ Brandenburgia.

Gdzie podmioty rynku pracy mogą uzyskać informacje lub skorzystać z doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych?

Indywidualną pomoc doradczą oferują poradnie ds. uznawania kwalifikacji zawodowych zrzeszone w Sieci IQ Brandenburgia.

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Hinweis: Bei Nutzung von Firefox als Browser kann das Formular teilweise nicht richtig angezeigt werden. Bitte nutzen Sie zur Anmeldung unser separates Formular

Das Förderprogramm IQ – Integration durch Qualifizierung wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge administriert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur für Arbeit.