Kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w Niemczech

Uzyskali Państwo dyplom za granicą i w celu jego uznania potrzebują uzupełnienia kwalifikacji, dopasowania kwalifikacji lub kursu językowego dla określonego zawodu?

Oferujemy szkolenia uzupełniające kwalifikacje zawodowe dla opiekunów, pracowników służby zdrowia, rzemieślników, inżynierów, handlowców i nauczycieli.

A może posiadają Państwo zagraniczny dyplom ukończenia szkoły wyższej w zakresie nauk inżynieryjnych i przyrodniczych lub ekonomii? Wtedy można wziąć udział w tzw. pomostowym podnoszeniu kwalifikacji i zwiększyć tym samym swoje szanse na rynku pracy.

Wszystkie oferty IQ są bezpłatne.

Pielęgniarka i pielęgniarz, akuszerka/położna, technik medyczny, lekarz medycyny, stomatolog, farmaceuta, wychowawca i inne zawody regulowane

Punkt usługowy dla kwalifikacji zawodowych w ramach postępowania uznaniowego

Kształcili się Państwo za granicą w celu wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza, akuszerki/położnej, technika medycznego, lekarza medycyny, stomatologa, farmaceuty lub wychowawcy albo innego zawodu regulowanego?

Czy Państwa dyplom nie został w Niemczech w pełni uznany?

Punkt usługowy pomoże wyrównać różnice. Celem jest pełne uznanie dyplomu, pozwalające na zatrudnienie w swoim zawodzie.

Oferta:

Organizujemy odpowiednie szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i sprawujemy opiekę aż do uzyskania uznania kwalifikacji zawodowych.
Współpracujemy z jednostkami nostryfikującymi, regionalnymi instytucjami edukacyjnymi oraz punktami doradztwa IQ w zakresie postępowania uznaniowego. Plan podnoszenia kwalifikacji zostanie tak opracowany, aby można było nadrobić materiał, który brakuje do uzyskania pełnego uznania kwalifikacji.

 • Wyjaśnimy istotne różnice wykazane w decyzji
 • Przedstawimy możliwości podniesienia kwalifikacji, pozwalające na wyrównanie istotnych różnic w zawodzie referencyjnym
 • Przekażemy informacje dotyczące przebiegu i czasu trwania działań mających na celu wyrównanie kwalifikacji
 • Przekażemy informacje dotyczące wsparcia finansowego (świadczenia dla bezrobotnych [SGB II], środki służące wspieraniu uczestnictwa w rynku pracy [SGB III] i środki IQ)
 • Oferujemy coaching oraz konwersacje w języku branżowym
 • Przekażemy odpowiednią do potrzeb ofertę uzupełnienia kwalifikacji (przygotowanie do egzaminów merytorycznych lub dopasowanie kwalifikacji)
 • Opiekujemy się i towarzyszymy podczas działań mających na celu podniesienie kwalifikacji aż do ich pełnego wyrównania

Kontakt:

Anne Dann (Projektleiterin)
Kontakt Eberswalde e.V.
Bahnhofsplatz 2
16321 Bernau
Tel.: (03338) 7059430
a.dann(at)kontakt-eberswalde(dot)de

Alexander Leifels (Projektmitarbeiter)
Tel: 03338/7059430
a.leifels(at)kontakt-eberswalde(dot)de

Projekt wspierany z EFS w ramach ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Zawody rzemieślnicze, zawody w przemyśle i handlu (np. mechanik przemysłowy, mechatronik pojazdów, fryzjer/fryzjerka, asystent lekarza i inne)

Określenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji w obszarze dualnym

Czy kształcili się Państwo za granicą w systemie dualnym jednego z 330 zawodów (np. mechanik przemysłowy, mechatronik pojazdów, fryzjer/fryzjerka, asystent lekarza i inne)?

Jeśli Państwa dyplom kwalifikacji zawodowych nie został uznany lub uznany, ale tylko częściowo, można wyrównać różnice poprzez podniesienie kwalifikacji lub przygotowanie się do egzaminu dzięki niniejszej ofercie.

Oferta:

 • Pytamy o Państwa kompetencje zawodowe i doradzamy: jakie są Państwa umiejętności?
 • Sprawdzamy i dokumentujemy te kompetencje (dla osób, które otrzymały negatywną decyzję lub spodziewają się takiej)
 • Organizujemy szkolenia dopasowujące kwalifikacje dla osób, których zagraniczne dyplomy zostały uznane tylko częściowo w zawodach sektora rzemieślniczego, przemysłowego i handlowego (zawody ujęte w wykazach izb rzemieślniczych i handlowych)
 • Organizujemy szkolenia uzupełniające kwalifikacje dla osób, które otrzymały negatywną decyzję lub spodziewają się takiej w zawodach sektora rzemieślniczego, przemysłowego i handlowego

Kontakt:

Alex Schenk (Projektleiter)
IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Tel:  (0335) 60 69 61 36
E-Mail: schenk(at)ihk-projekt(dot)de

Projekt wspierany z EFS w ramach ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Ekonomia

Wsparcie pomostowe dla osób z wyższym wykształceniem: ekonomika przedsiębiorstw

Mają Państwo zagraniczne wykształcenie akademickie w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw, jednak obecnie nie są Państwo czynni zawodowo lub nie pracują w swoim zawodzie?

Jeśli tak, to oferta pomostowego podnoszenia kwalifikacji na Uniwersytecie Poczdamskim jest skierowana do Państwa. Pomożemy Państwu odświeżyć wiedzę z różnych obszarów ekonomiki przedsiębiorstw, ponadto uzyskają Państwo możliwość nabycia umiejętności miękkich oraz poprawy znajomości języka niemieckiego. Pozwoli to zwiększyć Państwa szanse na rynku pracy.

Oferty:

 • Kształcenie zawodowe: podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, podstawy księgowości, wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, międzynarodowe stosunki handlowe, podstawy ekonomii zdrowia, prawo pracy i podatkowe    
 • Komunikacja interkulturowa, MS Office, jobcoaching, komunikacja w zespołach pracowniczych i z zespołami, zarządzanie projektem i konfliktami, zintegrowana nauka języka z zawodem – język niemiecki
 • Moduły pogłębiające kompetencje: Controlling, Marketing i Sprzedaż/Business Development
 • Praktyka: miesięczna praktyka ma także pomóc w przygotowaniu do nawiązania stosunku pracy.
 • Dyplom: po pomyślnym ukończeniu otrzymują Państwo świadectwo.

Kontakt:
Katrin Mischun (Projektleiterin)
Tel.: (0331) 9774608
E-Mail: katrin.mischun(at)up-transfer(dot)de

Karolina Plzak
Tel.: (0331) 9774657
E-Mail: karolina.plzak(at)up-transfer(dot)de

UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam
August-Bebel-Str. 89, Haus 7
14482 Potsdam

www.bwl-brueckenmassnahme.de

Projekt wspierany z EFS w ramach ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Informationen zum IQ Netzwerk Brandenburg ab 2023.