Kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w Niemczech

Uzyskali Państwo dyplom za granicą i w celu jego uznania potrzebują uzupełnienia kwalifikacji, dopasowania kwalifikacji lub kursu językowego dla określonego zawodu?

Oferujemy szkolenia uzupełniające kwalifikacje zawodowe dla opiekunów, pracowników służby zdrowia, rzemieślników, inżynierów, handlowców i nauczycieli.

A może posiadają Państwo zagraniczny dyplom ukończenia szkoły wyższej w zakresie nauk inżynieryjnych i przyrodniczych lub ekonomii? Wtedy można wziąć udział w tzw. pomostowym podnoszeniu kwalifikacji i zwiększyć tym samym swoje szanse na rynku pracy.

Wszystkie oferty IQ są bezpłatne.

Pielęgniarka i pielęgniarz, akuszerka/położna, technik medyczny, lekarz medycyny, stomatolog, farmaceuta, wychowawca i inne zawody regulowane

Punkt usługowy dla kwalifikacji zawodowych w ramach postępowania uznaniowego

Kształcili się Państwo za granicą w celu wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza, akuszerki/położnej, technika medycznego, lekarza medycyny, stomatologa, farmaceuty lub wychowawcy albo innego zawodu regulowanego?

Czy Państwa dyplom nie został w Niemczech w pełni uznany?

Punkt usługowy pomoże wyrównać różnice. Celem jest pełne uznanie dyplomu, pozwalające na zatrudnienie w swoim zawodzie.

Oferta:

Organizujemy odpowiednie szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i sprawujemy opiekę aż do uzyskania uznania kwalifikacji zawodowych.
Współpracujemy z jednostkami nostryfikującymi, regionalnymi instytucjami edukacyjnymi oraz punktami doradztwa IQ w zakresie postępowania uznaniowego. Plan podnoszenia kwalifikacji zostanie tak opracowany, aby można było nadrobić materiał, który brakuje do uzyskania pełnego uznania kwalifikacji.

 • Wyjaśnimy istotne różnice wykazane w decyzji
 • Przedstawimy możliwości podniesienia kwalifikacji, pozwalające na wyrównanie istotnych różnic w zawodzie referencyjnym
 • Przekażemy informacje dotyczące przebiegu i czasu trwania działań mających na celu wyrównanie kwalifikacji
 • Przekażemy informacje dotyczące wsparcia finansowego (świadczenia dla bezrobotnych [SGB II], środki służące wspieraniu uczestnictwa w rynku pracy [SGB III] i środki IQ)
 • Oferujemy coaching oraz konwersacje w języku branżowym
 • Przekażemy odpowiednią do potrzeb ofertę uzupełnienia kwalifikacji (przygotowanie do egzaminów merytorycznych lub dopasowanie kwalifikacji)
 • Opiekujemy się i towarzyszymy podczas działań mających na celu podniesienie kwalifikacji aż do ich pełnego wyrównania

Kontakt:

Anne Dann (Projektleiterin)
Kontakt Eberswalde e.V.
Bahnhofsplatz 2
16321 Bernau
Tel.: (03338) 7059430
a.dann(at)kontakt-eberswalde(dot)de

Alexander Leifels (Projektmitarbeiter)
Tel: 03338/7059430
a.leifels(at)kontakt-eberswalde(dot)de

Projekt wspierany z EFS w ramach ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Zawody rzemieślnicze, zawody w przemyśle i handlu (np. mechanik przemysłowy, mechatronik pojazdów, fryzjer/fryzjerka, asystent lekarza i inne)

Określenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji w obszarze dualnym

Czy kształcili się Państwo za granicą w systemie dualnym jednego z 330 zawodów (np. mechanik przemysłowy, mechatronik pojazdów, fryzjer/fryzjerka, asystent lekarza i inne)?

Jeśli Państwa dyplom kwalifikacji zawodowych nie został uznany lub uznany, ale tylko częściowo, można wyrównać różnice poprzez podniesienie kwalifikacji lub przygotowanie się do egzaminu dzięki niniejszej ofercie.

Oferta:

 • Pytamy o Państwa kompetencje zawodowe i doradzamy: jakie są Państwa umiejętności?
 • Sprawdzamy i dokumentujemy te kompetencje (dla osób, które otrzymały negatywną decyzję lub spodziewają się takiej)
 • Organizujemy szkolenia dopasowujące kwalifikacje dla osób, których zagraniczne dyplomy zostały uznane tylko częściowo w zawodach sektora rzemieślniczego, przemysłowego i handlowego (zawody ujęte w wykazach izb rzemieślniczych i handlowych)
 • Organizujemy szkolenia uzupełniające kwalifikacje dla osób, które otrzymały negatywną decyzję lub spodziewają się takiej w zawodach sektora rzemieślniczego, przemysłowego i handlowego

Kontakt:

Alex Schenk (Projektleiter)
IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Tel:  (0335) 60 69 61 36
E-Mail: schenk(at)ihk-projekt(dot)de

Projekt wspierany z EFS w ramach ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Ekonomia

Wsparcie pomostowe dla osób z wyższym wykształceniem: ekonomika przedsiębiorstw

Mają Państwo zagraniczne wykształcenie akademickie w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw, jednak obecnie nie są Państwo czynni zawodowo lub nie pracują w swoim zawodzie?

Jeśli tak, to oferta pomostowego podnoszenia kwalifikacji na Uniwersytecie Poczdamskim jest skierowana do Państwa. Pomożemy Państwu odświeżyć wiedzę z różnych obszarów ekonomiki przedsiębiorstw, ponadto uzyskają Państwo możliwość nabycia umiejętności miękkich oraz poprawy znajomości języka niemieckiego. Pozwoli to zwiększyć Państwa szanse na rynku pracy.

Oferty:

 • Kształcenie zawodowe: podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, podstawy księgowości, wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, międzynarodowe stosunki handlowe, podstawy ekonomii zdrowia, prawo pracy i podatkowe    
 • Komunikacja interkulturowa, MS Office, jobcoaching, komunikacja w zespołach pracowniczych i z zespołami, zarządzanie projektem i konfliktami, zintegrowana nauka języka z zawodem – język niemiecki
 • Moduły pogłębiające kompetencje: Controlling, Marketing i Sprzedaż/Business Development
 • Praktyka: miesięczna praktyka ma także pomóc w przygotowaniu do nawiązania stosunku pracy.
 • Dyplom: po pomyślnym ukończeniu otrzymują Państwo świadectwo.

Kontakt:
Katrin Mischun (Projektleiterin)
Tel.: (0331) 9774608
E-Mail: katrin.mischun(at)up-transfer(dot)de

Karolina Plzak
Tel.: (0331) 9774657
E-Mail: karolina.plzak(at)up-transfer(dot)de

UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam
August-Bebel-Str. 89, Haus 7
14482 Potsdam

www.bwl-brueckenmassnahme.de

Projekt wspierany z EFS w ramach ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge administriert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur für Arbeit.