Kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w Niemczech

Uzyskali Państwo dyplom za granicą i w celu jego uznania potrzebują kształcenia uzupełniającego, dopasowania kwalifikacji lub kursu językowego dla określonego zawodu?

Oferujemy szkolenia uzupełniające kwalifikacje zawodowe dla opiekunów, pracowników służby zdrowia, rzemieślników, inżynierów, handlowców i nauczycieli.

A może ukończyli Państwo studia wyższe w nieregulowanym zawodzie za granicą? Wtedy można wziąć udział w tzw. pomostowym podnoszeniu kwalifikacji i zwiększyć tym samym swoje szanse na rynku pracy.

Oferujemy również doradztwo w dziedzinie energii, środowiska i cyfryzacji dla osób z nieformalnymi lub pozaformalnymi kwalifikacjami z zagranicy.

Wszystkie oferty są dla Państwa bezpłatne.

Pielęgniarka i pielęgniarz, akuszerka/położna, technik medyczny, lekarz medycyny, stomatolog, farmaceuta, wychowawca i inne zawody regulowane

Asysta centrum informacyjnego IQ. Kwalifikacje. Uznanie. 

Posiadają Państwo zawód wykonywany za granicą, np.

 • pielęgniarz,
 • akuszerka lub położna,
 • zawody medyczno-techniczne (diagnostyka laboratoryjna, radiologia; MTLA, MTRA)
 • ATA, OTA, asystent anestezjologiczny lub chirurgiczny,
 • lekarz, dentysta, farmaceuta
 • wychowawca
 • lub inny zawód regulowany?

Czy Państwa dyplom nie został w Niemczech w pełni uznany?

Czy muszą Państwo nadrobić zaległości w treściach programowych, aby uzyskać pełne uznanie kwalifikacji? To znaczy „wykazać się równoważnym poziomem wiedzy”?

Czy konieczny jest środek wyrównawczy (egzamin sprawdzający poziom wiedzy lub dopasowanie kwalifikacji)?

Zorganizujemy profesjonalne uznanie Państwa kwalifikacji zawodowych.
Naszym celem jest pełne uznanie Państwa kwalifikacji. Nowa perspektywa: praca jako wykwalifikowany pracownik w wyuczonym zawodzie!

Oferta:

 • Zapewniamy indywidualne wsparcie w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Brandenburgii.
 • Wyjaśniamy różnice zidentyfikowane w decyzji.
 • Doradzamy w zakresie osobistej ścieżki w celu uznania kwalifikacji.
 • Tworzymy indywidualny plan podnoszenia kwalifikacji.
 • Zapewnimy odpowiedni środek wyrównawczy.
 • Dostarczamy informacje na temat finansowania (SGB II, SGB III i budżet IQ).
 • Oferujemy coaching i szkolenia z zakresu komunikacji zawodowej.

Kontakt:

Anne Dann (kierownictwo projektu)
Kontakt Eberswalde e.V.
Bahnhofsplatz 2
16321 Bernau
Tel.: (03338) 7059430
a.dann(at)kontakt-eberswalde(dot)de

Alexander Leifels (pracownik projektu)
Tel: 03338/7059430
a.leifels(at)kontakt-eberswalde(dot)de

Strona internetowa podprojektu

Zawody rzemieślnicze, zawody w przemyśle i handlu (np. mechanik przemysłowy, mechatronik pojazdów, fryzjer/fryzjerka, asystent lekarza i inne)

Podwójne uznanie! 

Uczyli się Państwo za granicą jednego z 330 zawodów uzyskanych w drodze kształcenia dualnego lub zawodów wymagających doskonalenia zawodowego (np. technik elektronik, mechatronik pojazdów samochodowych, fryzjer, szkolenie handlowe itp.)?
Jeśli Państwa wykształcenie i kwalifikacje nie zostały w pełni uznane, można wyrównać różnice poprzez podniesienie kwalifikacji i w ten sposób osiągnąć pełną równoważność kwalifikacji.

Oferta:

 • Stworzenie indywidualnego planu podnoszenia kwalifikacji w porozumieniu z odpowiedzialną jednostką (Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba Rzemieślnicza, Izba Rolnicza)
 • Wyszukiwanie i wspieranie odpowiednich kwalifikacji opartych na kursach w porozumieniu z uczestnikiem i, w razie potrzeby, z pracodawcą
 • Wyszukiwanie odpowiednich firm w celu ukończenia etapów podnoszenia kwalifikacji zakładowych
 • Asystowanie podczas zakładowych i kursowych programów kwalifikacyjnych
 • Wsparcie przy składaniu wniosku uzupełniającego w celu osiągnięcia pełnej równoważności
 • Coaching komunikacyjny dla uczestników
 • Mentoring dla firm na etapie podnoszenia kwalifikacji zakładowych

Kwalifikacje odbywają się w miarę możliwości w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania.

Kontakt:

Alex Schenk (kierownictwo projektu)
IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Tel:  (0335) 60 69 61 36
E-Mail: schenk(at)ihk-projekt(dot)de

Strona internetowa podprojektu

Energia, środowisko i cyfryzacja

Praca w przyszłości – energia, środowisko i cyfryzacja 

Celem podprojektu Praca w przyszłości jest zaoferowanie uczestnikom projektu perspektyw zatrudnienia poprzez ukierunkowane podnoszenie kwalifikacji lub stworzenie odpowiednich warunków.

Grupą docelową są osoby z zagranicznymi formalnymi lub nieformalnymi kwalifikacjami.

Oferta:

 • Indywidualny coaching i asysta w zakresie możliwego podniesienia kwalifikacji, z uwzględnieniem dostępnych kwalifikacji (analiza potrzeb – online lub osobiście)
 • Wyczerpujące informacje na temat możliwych kwalifikacji w kontekście niemieckiego systemu kształcenia zawodowego (zawody uzyskane w drodze kształcenia dualnego, obszary kształcenia, kształcenie zaawansowane) oraz odniesienie do oferty programu ValiKom (ocena nieformalnie nabytych umiejętności)
 • Badanie poziomu znajomości języka, jako warunek wstępny dla możliwego podniesienia kwalifikacji / w razie potrzeby Doradztwo w zakresie kierowania na odpowiednie kursy DeuFöV
 • Profesjonalna ekspertyza i opracowywanie rozwiązań w kwestiach związanych z zatrudnieniem i prawem do pobytu, a także kwalifikacjami i rynkiem pracy
 • Stworzenie indywidualnego planu podnoszenia kwalifikacji, w tym koordynacja możliwego harmonogramu wdrażania i odpowiednich etapów, a także pośrednictwo w zakresie kwalifikacji w ze szczególnym uwzględnieniem energii, środowiska i cyfryzacji
 • Nadzór nad programem kwalifikacji, asystowanie podczas rozmowy końcowej, koordynowanie wydania odpowiedniego certyfikatu (w razie potrzeby skierowanie do zewnętrznej instytucji egzaminacyjnej – w zależności od kwalifikacji)
 • Omówienie perspektyw zatrudnienia w kontekście kwalifikacji, pośrednictwo w kontaktach z firmami z regionu lub sąsiednimi ofertami integracyjnymi.

Kontakt:

Christine Schubert (kierownictwo projektu)
Tel.: 03328 475157
E-Mail: schubert(at)avt-bildung(dot)de 

Michaela Burkhardt
Tel.: 03328 475 120
E-Mail: burkhardt(at)avt-bildung(dot)de 

Ausbildungsverbund Teltow e.V.
Oderstraße 57
14513 Teltow

Strona internetowa podprojektu

Ekonomia

Grow UP – ekonomika przedsiębiorstw i nie tylko 

Posiadają Państwo dyplom szkoły wyższej z kraju pochodzenia i nadal nie mogą znaleźć pracy? Nie mają Państwo jeszcze wystarczającej pewności siebie, aby ubiegać się o pracę na niemieckim rynku pracy?

W takim przypadku możemy zaoferować Państwu kwalifikacje w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw, w której mogą Państwo odświeżyć i poszerzyć swoją wiedzę ze studiów lub własnego doświadczenia zawodowego. Zwiększy to Państwa szanse na rynku pracy i pomoże nawiązać wiele nowych kontaktów.

Warunki uczestnictwa w programie podnoszenia kwalifikacji: miejsce zamieszkania w Brandenburgii, znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1, dyplom szkoły wyższej uznawany w Niemczech.

Oferta:

 • Moduły specjalistyczne (5 miesięcy): podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, podstawy księgowości, wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, zarządzanie międzynarodowe, prawo podatkowe, controlling, marketing i sprzedaż, zarządzanie personelem, komunikacja międzykulturowa, zarządzanie projektami i konfliktami, cyfryzacja 4.0 – biuro bez papieru
 • Program mentorski (1 miesiąc): warsztaty na temat „Prawidłowe ubieganie się o pracę na niemieckim rynku pracy” oraz indywidualne wsparcie uczestników w procesie ubiegania się o pracę. Ponadto w ramach projektu Fair Integration oferowane są szkolenia z zakresu prawa pracy.
 • Dyplom: po pomyślnym ukończeniu otrzymują Państwo świadectwo.

Kontakt:
Katrin Mischun  (kierownictwo projektu)
Tel.: (0331) 9774608
E-Mail: katrin.mischun(at)up-transfer(dot)de

Karolina Plzak (public relations / akwizycja)
Tel.: (0331) 9774657
E-Mail: karolina.plzak(at)up-transfer(dot)de

UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam
August-Bebel-Str. 89, Haus 7
14482 Potsdam

www.bwl-brueckenmassnahme.de

Wejście na rynek pracy dla pracowników akademickich w sektorze zawodów nieregulowanych 

Wejście na rynek pracy dla pracowników akademickich w sektorze zawodów nieregulowanych 

Studiowali Państwo za granicą i uzyskali stopień naukowy w dziedzinie nauk społecznych, przyrodniczych, prawa lub sztuki i muzyki?

Chcą Państwo pracować w wyuczonym zawodzie? Nie są Państwo zatrudnieni w swoim rzeczywistym zawodzie? Szukają Państwo nowych możliwości zawodowych?

Zapewnimy indywidualne wsparcie i wspólnie popracujemy nad perspektywami wejścia na rynek pracy. Ścisłe doradztwo i asysta, ukierunkowane wsparcie oraz inicjowanie form coachingu, kwalifikacji i mentoringu otworzą nowy dostęp do rynku pracy.

Pozwoli to zwiększyć Państwa szanse na rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa jest wystarczająca znajomość języka niemieckiego (poziom B1).

Oferty:

 • Indywidualny coaching zawodowy
 • Tworzenie profilu kwalifikacji
 • Szkolenie w zakresie umiejętności miękkich
 • Szkolenie w zakresie komunikacji
 • Przekazywanie specjalistycznych umiejętności
 • Profesjonalny mentoring ze specjalistami z branży

Kontakt:

Sonja Graf (kierownictwo projektu)
Kontakt Eberswalde e.V.
Bahnhofsplatz 2
16321 Bernau
Tel. 03338/ 7059432
Mobil: 0152 26510855
coaching(at)kontakt-eberswalde(dot)de  

Strona internetowa podprojektu

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Hinweis: Bei Nutzung von Firefox als Browser kann das Formular teilweise nicht richtig angezeigt werden. Bitte nutzen Sie zur Anmeldung unser separates Formular

Das Förderprogramm IQ – Integration durch Qualifizierung wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge administriert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur für Arbeit.