Sieć IQ Brandenburgia

działa w celu poprawy integracji dorosłych migrantów na rynku pracy w kraju związkowym Brandenburgia. Czytaj dalej

Niezbędne jest dla mnie:

Doradztwo w zakresie uznania moich kwalifikacji

Kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w Niemczech

Doradztwo w zakresie moich praw w pracy. Uczciwa integracja

Wsparcie dla międzynarodowego specjalisty. Chciał(a)bym pracować w Brandenburgii

Specjaliści dla mojego przedsiębiorstwa

Abonnieren Sie unseren Newsletter

The Network Network “Integration through Qualification (IQ)” is funded by the Federal Ministry of Labour and Social Affairs and the European Union through the European Social Fund Plus (ESF Plus) and administered by the Federal Office for Migration and Refugees. Strategic partners in implementing the programme are the Federal Ministry of Education and Research and the Federal Employment Agency.
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge administriert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur für Arbeit.