Sieć IQ Brandenburgia

działa w celu poprawy integracji dorosłych migrantów na rynku pracy w kraju związkowym Brandenburgia. Czytaj dalej

Niezbędne jest dla mnie:

Doradztwo w zakresie uznania moich kwalifikacji

Kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w Niemczech

Doradztwo w zakresie moich praw w pracy. Uczciwa integracja

Wsparcie w prowadzeniu własnej działalności

Wsparcie dla międzynarodowego specjalisty. Chciał(a)bym pracować w Brandenburgii

Specjaliści dla mojego przedsiębiorstwa

Doradztwo i doskonalenie zawodowe w celu podjęcia pracy w centrum szkoleniowym OSZ, urzędach pracy i administracji lokalnej

Doskonalenie zawodowe. Pracuję w sektorze opieki społecznej dla migrantów lub angażuję się społecznie w pomoc dla uchodźców

Abonnieren Sie unseren Newsletter

In Kooperation mit: 
Logo Bundesministerium für Bildung und ForschungLogo Bundesagentur für Arbeit